เลือกภาษา
โครงสร้างการรับประกันภัย  

          กองทุนฯ ทำหน้าที่ในการรับประกันภัยต่อ โดยผู้เอาประกันภัยสามารถตรวจดูอัตราเบี้ยประกันภัยได้ผ่านเว็บไซต์หรือข้อมูลที่ประกาศต่อสาธารณชนและทำประกันภัยกับบริษัทประกันภัย บริษัทประกันภัยจะรับความเสี่ยงไว้เองส่วนหนึ่ง ส่วนที่เหลือบริษัทประกันภัยจะส่งต่อความเสี่ยงไปยังกองทุนฯ ซึ่งกองทุนฯ จะทำหน้าที่ในการรับประกันภัยต่อ (Reinsurance) โดยกองทุนฯ อาจเป็นผู้รับความเสี่ยงไว้เองส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งโอนไปยังบริษัทประกันภัยต่อต่างประเทศ

          ทั้งนี้ กองทุนฯ จะจัดจ้างผู้บริหารกองทุนฯเพื่อดำเนินการในด้านการบริหารจัดการต่างๆ แทนกองทุนฯ

ทุนประกันภัย
การจำกัดความรับผิด (Sublimit)
การรับความเสี่ยงภัยไว้เองของบริษัทประกันภัย
(Retention)
0-300 ล้านบาท ไม่ต่ำกว่า 1%
300 ล้านบาทขึ้นไป ไม่ต่ำกว่า 0.5%

รวมลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
 
 
 
 
 
 
Login
 
 
หน้าหลัก เกี่ยวกับกองทุนฯ ผลิตภัณฑ์ประกันภัยพิบัติ การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน คำถามที่พบบ่อย ติดต่อสอบถาม
 
- ความเป็นมาของกองทุนฯ
- โครงสร้างการรับประกันภัย
- พ.ร.ก.กองทุนฯ
- คณะกรรมการชำระบัญชีกองทุนฯ
- บริษัทประกันภัยที่เข้าร่วมโครงการ
- ความคุ้มครอง
- อัตราเบี้ยประกันภัย
- กรมธรรม์ประกันภัยพิบัติ
- เกณฑ์การชดเชยค่าสินไหมทดแทน
- วิธีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
- แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
   

Best viewed with IE 7.0 or higher
© Copyright 2012 บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน). All rights reserved..