เลือกภาษา

เปิดขายแล้ว ! กรมธรรม์ประกันภัยพิบัติ

       ให้ความคุ้มครองภัยพิบัติจาก น้ำท่วม แผ่นดินไหว และลมพายุ

       กรมธรรม์นี้วางจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2555 เป็นต้นไป

 

       ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ บริษัทประกันวินาศภัยที่เข้าร่วม

       โครงการ หรือ กองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ

 

       เบอร์โทรศัพท์ 0-2290-8899 หรือ www.ncif.or.th

 

รวมลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
 
 
 
 
 
 
Login
 
 
หน้าหลัก เกี่ยวกับกองทุนฯ ผลิตภัณฑ์ประกันภัยพิบัติ การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน คำถามที่พบบ่อย ติดต่อสอบถาม
 
- ความเป็นมาของกองทุนฯ
- โครงสร้างการรับประกันภัย
- พ.ร.ก.กองทุนฯ
- คณะกรรมการชำระบัญชีกองทุนฯ
- บริษัทประกันภัยที่เข้าร่วมโครงการ
- ความคุ้มครอง
- อัตราเบี้ยประกันภัย
- กรมธรรม์ประกันภัยพิบัติ
- เกณฑ์การชดเชยค่าสินไหมทดแทน
- วิธีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
- แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
   

Best viewed with IE 7.0 or higher
© Copyright 2012 บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน). All rights reserved..