เลือกภาษา
สำนักงานใหญ่

กองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ

อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

กระทรวงการคลัง

ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6

แขวงสามเสนใน

เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ศูนย์บริการลูกค้า 1111

แผนที่
ประเภทการติดต่อ * :
หัวข้อที่ต้องการติดต่อ * :
ชื่อ-สกุล * :
ที่อยู่ :
จังหวัด :
   อำเภอ :
ตำบล :
   รหัสไปรษณีย์ :
อีเมล์ :    โทรศัพท์  * :
เรื่อง * :
รายละเอียด * :
รหัสความปลอดภัย * :
 
         
   

   


รวมลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
 
 
 
 
 
 
Login
 
 
หน้าหลัก เกี่ยวกับกองทุนฯ ผลิตภัณฑ์ประกันภัยพิบัติ การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน คำถามที่พบบ่อย ติดต่อสอบถาม
 
- ความเป็นมาของกองทุนฯ
- โครงสร้างการรับประกันภัย
- พ.ร.ก.กองทุนฯ
- คณะกรรมการชำระบัญชีกองทุนฯ
- บริษัทประกันภัยที่เข้าร่วมโครงการ
- ความคุ้มครอง
- อัตราเบี้ยประกันภัย
- กรมธรรม์ประกันภัยพิบัติ
- แผนที่แสดงความเสี่ยงภัย
- เกณฑ์การชดเชยค่าสินไหมทดแทน
- วิธีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
- แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
   

Best viewed with IE 7.0 or higher
© Copyright 2012 บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน). All rights reserved..